• Sorularınız İçin : (0224) 236 0 444
Operasyonel Çözümler

Bugün birçok işletme teknolojinin hızla değişiminden, yazılım lisanslamanın karmaşık yapısından veya kaynak yetersizliğinden ötürü yazılım lisanslarını yönetmekte zorlanmaktadır.

Lisanssız yazılım, kullanıcılar açısından güvenlik, maliyet riski ve yasal yaptırımlardan etkilenme riski getirirken yazılım sahiplerine zarar vermekte ve bu alanda faaliyet gösteren firmalar arasındaki rekabet ilişkisini bozmaktadır. Ayrıca yasal olmayan kopya yazılımlar sebebiyle bu alandaki kayıt dışı ekonomi de giderek büyümektedir. Bunun yanı sıra, teknolojik ve bilimsel olarak ilerlemenin temelini oluşturan yazlım sektörünün bu şekilde kullanımlar sebebiyle gelişmesi sekteye uğramaktadır.

Bu nedenle, ülkemizdeki lisanssız yazılım kullanımının önüne geçebilmek ve lisanslı yazılım kullanımının bilincinin oluşmasına katkıda bulunulması gereklidir. Bu nedenle, Yazılım Lisanslama Danışmanlığı, kısaca SAM çalışmaları günümüzde önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Bu kapsamda birçok yazılım sahibi, sektörel metodolojilerle yazılım lisanslarının kontrolüne destek olacak uygulamalar geliştirmekte ve bunların kullanımını desteklemektedir.

Günümüzde yazılım sektöründeki firmalar, karmaşık ve tek satın alma maliyeti içeren, ek bir donanım yatırımı gerektiren lisanslama modelleri yerine, ek bir yatırım gerektirmeden her zaman en güncel sürümün kullanılacağı, kullanıcı sayısında esneklik sağlayan ve kullanım miktarı kadar ücretlendirilen yeni lisanslama modellerine yatırım yapmaktadırlar.

BURSER olarak; size sağlayacağımz SAM Danışmanlığı ile işletmenizi bu yeni lisanslama modelleriyle tanıştırmaktayız.

©2018 Burser.com.tr - Her hakkı saklıdır.